สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อาหารเสริม
 • ศศิธร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้องงอกชนิดผงชงดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., ฮาลาล,
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิธร เลิศชนะ
 • ศศิธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-8677444
 • อีเมล์
 • sasithorn7444@gmail.com