สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • JP PEARLS
 • จิตราวดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับมุกแท้อันดามัน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิตราวดี ผะสารพันธ์
 • จิตราวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0966362997,0872719881
 • เบอร์มือถือ
 • 0966362997
 • อีเมล์
 • yoopanyee@gmail.com