สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556068398
 • พรศรี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เค.พี.เอส. พรีเมี่ยม โปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46414
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเสื้อผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายกระเป๋า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรศรี วิริยะกิจไพบูลย์
 • พรศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 022239025
 • เบอร์มือถือ
 • 0855698799
 • อีเมล์
 • noksam@hotmail.com