สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • Ecomerce
  • สิรินยา 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ขายสินค้าออนไลน์
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • อื่นๆ
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 0844528445,0863425833
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง สิรินยา อุปละ
  • สิรินยา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 0844528445,0863425833
  • เบอร์มือถือ
  • 0844528445,0863425833
  • อีเมล์
  • sirinyaupala2515@gmail.com