สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้าน ลี่&มี่ หม้อห้อม
 • กรรม์ภิรมย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าหม้อห้อมสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช๘๓๕/๒๕๕๔
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กรรม์ภิรมย์ นวลลักษณ์
 • กรรม์ภิรมย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 088-2586492,083-0756101
 • อีเมล์
 • ranee473@gmail.com