สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501200854853
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภูมิไทย
 • สุจิตรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวโพดคั่วและถั่วต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. ฮาลาน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุจิตรา วิทยาการยุทธกุล
 • สุจิตรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0801204878
 • อีเมล์
 • Sujitrawty@gmail.com