สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Cotton collection.
 • นฤมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ผ้าลินินสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นฤมล กาญจนสิทธิ์
 • นฤมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0971785691
 • อีเมล์
 • fine_narumon@hotmail.com