สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3540500246297
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผักกาดดองสาริกา
 • ปนัดดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักกาดดอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปนัดดา ปราสุวรรณ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0994245987
 • เบอร์มือถือ
 • -
 • อีเมล์
 • thitikul212@gmail.com