สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0225557001016
 • สุรศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยาม อินเตอร์ เบฟเวอเรจ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมังคุด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP, HALAL,อย,
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรศักดิ์ กลับชัย
 • สุรศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0869446351
 • เบอร์มือถือ
 • 0869446351
 • อีเมล์
 • surasak.kub@hotmail.com