สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501200560965
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านแว่นแก้ว
 • เปมิกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายน้ำพริก สินค้าแปรรูปทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เปมิกา จินดาหลวง
 • เปมิกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0998109459
 • เบอร์มือถือ
 • 0621968559
 • อีเมล์
 • pamika.jin@gmail.com