สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125552008382
 • พงษ์ศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อุษาคเนย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46441
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปเหล็กแผ่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พงษ์ศักดิ์ เณรทอง
 • พงษ์ศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028106401
 • เบอร์มือถือ
 • 0982562118
 • อีเมล์
 • sales.usakane@gmail.com