สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0755560001086
 • พุทธปรานี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 55109
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรม ที่พัก จะดเลี้ยง ประชุม สัมมนา ห้องอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พุทธปรานี ตั้งวิชิตฤกษ์
 • พุทธปรานี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034751942
 • เบอร์มือถือ
 • 0948789232, 0962429249
 • อีเมล์
 • phutthapranee5461@gmail.com