สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1540100052235
 • ชื่อธุรกิจ
 • คุน เค้กเฟอร์นิเจอร์
 • กนกวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์ใช้ในครัวเรือน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กนกวรรณ เทียมแสน
 • กนกวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 093-0571130
 • อีเมล์
 • kanikwan447@gmail.com