สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่สนมโต๊ะจีนสระบุรี
 • ธวัชชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการรับจัดโต๊ะจีน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธวัชชัย มณีไพร
 • ธวัชชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0971240636
 • เบอร์มือถือ
 • 0971240636
 • อีเมล์
 • gunzah2527@gmail.com