สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0545560000456
 • สุนทรีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านไม้นานา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47591
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุนทรีย์ ยืนบูลย์
 • สุนทรีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-4520709
 • อีเมล์
 • oil.mai.nana@gmail.com