สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ถนอมโชคชัยการเกษตร
 • พฤษา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าส่งเเละปลีก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พฤษา ปัญญาเรือง
 • พฤษา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-984774
 • เบอร์มือถือ
 • 095-9240909
 • อีเมล์
 • abandon_relax@hotmail.com