สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วันรุ่งเฟอร์นิเจอร์
 • โชติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • นาฬิกา ไม้สัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย โชติ วันรุ่ง
 • โชติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0846122003
 • อีเมล์
 • np.mon@hotmail.com