สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1100800757766
 • ชื่อธุรกิจ
 • DOUW
 • ภานุวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แฟชั่น/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภานุวัฒน์ โภคสมบัติ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044012778
 • เบอร์มือถือ
 • 0958789159
 • อีเมล์
 • yesshoping@hotmail.com