สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3570900566329
 • ชื่อธุรกิจ
 • ต้นเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 • อัญชรีญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.955/2558
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อัญชรีญา คลทรงแสน
 • อัญชรีญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0618059239
 • อีเมล์
 • anchaleeya.9533@gmail.com