สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • 3570900566329
  • ชื่อธุรกิจ
  • ต้นเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
  • อัญชรีญา 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • สินค้า
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
  • เบอร์โทรศัพท์
  • มผช.955/2558
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง อัญชรีญา คลทรงแสน
  • อัญชรีญา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0618059239
  • อีเมล์
  • anchaleeya.9533@gmail.com