สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อรวราผ้าทอมือ
 • ทิพพาภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าชนเผ่าประยุกต์ &รองเท้าหนังผสม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช 1583/2559
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทิพพาภรณ์ สุขใจ
 • ทิพพาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0932326144
 • เบอร์มือถือ
 • 0652699927
 • อีเมล์
 • Tips.2500@gmail.com