สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3580100205852
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านหน่อนอ
 • สุพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าทอกะเหรี่ยง และจำหน่ายฝ้ายดิบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ยังไม่มีค่ะ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุพร กอแจ
 • สุพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0861411144
 • เบอร์มือถือ
 • 0861411144
 • อีเมล์
 • korjae_32@hotmail.com