สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เส้นจันทร์ผัดปู
 • สุชาดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผัดไทย ยำผัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุชาดา ธรรมเสน
 • สุชาดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089 7840584
 • อีเมล์
 • pk_gammy@hotmail.com