สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3740100770787
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่ทมของอร่อย
 • ศศิธร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะม่วงเบาแช่อิ่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • qmark
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิธร อึ้งสกุล
 • ศศิธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0888290037
 • อีเมล์
 • sasitorn_oung@hotmail.com