สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0343559002149
 • เอกลักษณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทีที หมอนยางพารา
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 13921
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องนอนผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารห้องน้ำและห้องครัว
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอกลักษณ์ แสนศิลา
 • เอกลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0804494283
 • อีเมล์
 • eakaluk01@gmail.com