สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ยาสมุนไพรพื้นบ้าน
 • ปราณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกประคบ,ยาหม่อง,ยาอบ,ยาชง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปราณี ยศสินศักดิ์
 • ปราณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0648451440
 • เบอร์มือถือ
 • 0648451440
 • อีเมล์
 • Petchraporn.w@gmail.com