สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1510190001571
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงเกลือพรรณี
 • อำพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เกลือเสริมไอโอดีน เม็ด,ป่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อำพร ทรอาษา
 • อำพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-7055528
 • เบอร์มือถือ
 • 085-7055528
 • อีเมล์
 • Petchraporn.w@gmail.com