สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทิพย์วัลย์ กระเป๋าแฟชั่น
 • ทิพย์วัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าแฟชั่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทิพย์วัลย์ จัตตุรัต
 • ทิพย์วัลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0637176181
 • เบอร์มือถือ
 • 0911031988
 • อีเมล์
 • cc_ops@moc.go.th