สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0555550000038
 • ประทุม 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อี รีฟิล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82911
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของตัวแทนที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเงิน
 • สินค้า/บริการ
 • ตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าออนไลน์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประทุม จิณเสน
 • ประทุม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054711117
 • เบอร์มือถือ
 • 0865137777
 • อีเมล์
 • pratoom@e-refillcall.com