สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • PA กระเป๋าผ้าพลาสติกกันน้ำ
 • ดวงนภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าผ้าพลาสติกกันน้ำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดวงนภา พิมแพง
 • ดวงนภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 092-749-9659
 • เบอร์มือถือ
 • 092-749-3649
 • อีเมล์
 • udomsak51@hotmail.com