สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205544008505
 • พรพรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เจริญดีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10794
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
 • สินค้า/บริการ
 • เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP ,มผช,อย,GMP ,HACCP,ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พรพรรณ โรจน์สวัสดิ์สุข
 • พรพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038161913
 • เบอร์มือถือ
 • 0861110515
 • อีเมล์
 • charoendee2004@yahoo.com