สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105561063536
 • ภาณุวัตร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซีฟู้ดภูเก็ต จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 03111
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภาณุวัตร ตฤณตียะกุล
 • ภาณุวัตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 094-9368888
 • เบอร์มือถือ
 • 089-4636354
 • อีเมล์
 • tinteeyakul@gmail.com