สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านสมุนไพรนีน่า
 • วรวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
 • วรวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-4167606
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9363802
 • อีเมล์
 • ninameo@yahoo.com