สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3571200147821
 • ชื่อธุรกิจ
 • ซีเอ็ม เมด เทคโนโลยี
 • คนึงนิตย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่วัดไข้อินฟราเรด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • CE. ISO
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง คนึงนิตย์ หงษ์หิรัญ
 • คนึงนิตย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0910714060
 • เบอร์มือถือ
 • 0866589110
 • อีเมล์
 • honghirank@gmail.com