สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1420900144135
 • ชื่อธุรกิจ
 • งามเลย
 • ธัญญาทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญญาทิพย์ สิทธิโห
 • ธัญญาทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0847987246
 • เบอร์มือถือ
 • 0862257403
 • อีเมล์
 • wawa124124@gmail.com