สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านอาหารเจ๊ะการ์
 • นิฎอมีเราะห์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิฎอมีเราะห์ เจ๊ะเมาะ
 • นิฎอมีเราะห์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • +66963487257
 • อีเมล์
 • Mimi_jang47@yahoo.com