สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3401500503364
 • ชื่อธุรกิจ
 • จำหน่ายดอกเห็ดและก้อนเชื้อเห็ด,จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็เ
 • อโณทัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • -
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อโณทัย พานนนท์
 • อโณทัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0910262515
 • อีเมล์
 • donpa@windowslive.com