สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ยูดี โปรดัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • นิภาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการ เช่า-ขาย เครื่องล้างจาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิภาพร ฝ่ายชาวนา
 • นิภาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0618821919
 • เบอร์มือถือ
 • 0618821919
 • อีเมล์
 • nipaporn.uds@gmail.com