สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • TongAucoffee/ยุวดีน้ำสมุนไพร/Palmy Honey Lemon
 • นางณิชนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นางณิชนุช ตันทรงเจริญ
 • นางณิชนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0963081655
 • อีเมล์
 • aaumy007@gmail.com