สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมอนหนุนศีรษะเพื่อสุขภาพ
 • มนฤดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.381/2547
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อำนาจเจริญ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มนฤดี ฉวีรักษ์
 • มนฤดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0981649838
 • อีเมล์
 • ning.j3@hotmail.co.th