สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไข่เค็มใบเตย
 • ทัศกานต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไข่เค็มใบเตย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทัศกานต์ แฝงสาเคน
 • ทัศกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 097-1708621
 • เบอร์มือถือ
 • 097-1708621
 • อีเมล์
 • mh_ops@moc.go.th