สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สนามฟาร์มผึ้ง
 • วิริยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • นำ้ผึ้ง ,เกสรผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิริยา เตโช
 • วิริยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043-750436
 • เบอร์มือถือ
 • 094-2716593
 • อีเมล์
 • panida_op@yahoo.co.th