สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0445560001186
 • อรุชา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เทสตี้ ฟูด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10139
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • แคปหมูปรุงรส
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อรุชา เอี่ยมไธสง
 • อรุชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-8716351
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8716351
 • อีเมล์
 • mh_ops@moc.go.th