สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำมะพร้าวบรรจุขวดพร้อมดื่ม 100%
 • ศศิรัศมิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมะพร้าวบรรจุขวดพร้อมดื่ม100%
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ได้รับการสนับสนุนโครงการแปลงใหญ่ของทางราชการ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิรัศมิ์ วิจิตถาจันทร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-3834473
 • เบอร์มือถือ
 • 084-4212255
 • อีเมล์
 • Jenee_pai@hotmail.com