สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Urai Binding
 • อุไร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุดทำมือเย็บสันหุ้มปกด้วยผ้าทอมือ ผ้าคราม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อุไร นาควิสุทธิ์
 • อุไร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-0832142
 • เบอร์มือถือ
 • 086-0832142
 • อีเมล์
 • urai711@gmail.com