สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0865560000062
 • สุธา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บีนเมทคอฟฟี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10761
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตกาแฟ
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง และกาแฟแท้คั่วบด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุธา อ่อนคำ
 • สุธา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0922351888
 • อีเมล์
 • sutha.onkam@beanmatecoffee.com