สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135558019475
 • วิชิต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เพลสแวลูว์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46421
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิชิต วานิชธนันกูล
 • วิชิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0968615965
 • อีเมล์
 • wichit.wa@gmail.com