สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนฝรั่งแม่เสถียร
 • ฉันทนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ฝรั่งสด,น้ำฝรั่ง,กล้วย,มะละกอ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP,Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฉันทนา ศรีทา
 • ฉันทนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0852795586
 • เบอร์มือถือ
 • 085-279-5586
 • อีเมล์
 • Ckk-99@hotmail.com