สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท วี คอนเนคชั่น จำกัด
 • วิภาวี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้าแตะจากยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิภาวี ปรัชญาชรัตกุล
 • วิภาวี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0865655145
 • เบอร์มือถือ
 • 0865655145
 • อีเมล์
 • we@weconnection.co.th