สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3200500021701
 • ชื่อธุรกิจ
 • ล้าน สตังค์เต็มเป๋า
 • จอมทอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเครื่องหนังทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จอมทอง เที่ยงธรรม
 • จอมทอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-789-4789
 • อีเมล์
 • Yuwa_rat@hotmail.co.th