สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1409900172048
 • ชื่อธุรกิจ
 • ครูปิ้ว ปลาส้มสูตรเด็ด ขอนแก่น
 • จารุรัศมิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาส้มและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จารุรัศมิ์ งามศักดิ์
 • จารุรัศมิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0994718868
 • อีเมล์
 • pick_non@hotmail.com